Nederlands Like us on Facebook Talenthouse on LinkedIN Talenthouse Instagram Register Log in


Privacy beleid Talenthouse

Ons privacybeleid

Talenthouse is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons nu u gebruik maakt van onze website. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen conform de eisen die de AVG-wetgeving hieraan stelt.

Middels dit privacybeleid nemen we u mee in het proces rondom de verwerking van uw persoonsgegevens, welke gegevens we verzamelen, welke gegevens we delen, beveiligen, waarom we deze gegevens verzamelen, het gebruik van de gegevens, de toegang en eventuele correctie van de gegevens. Zo snapt u beter hoe wij werken en krijgt u de bevestiging dat Talenthouse uw privacy respecteert. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandelt.

Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Echter raden we u aan ons volledige privacy beleid te lezen voor gedetailleerde informatie over ons beleid.  

Introductie
Talenthouse verzamelt informatie over u en gebruikt deze informatie om u in contact te brengen met potentiële werkgevers om u op deze manier te helpen aan een bijbaan. Zodra u zich inschrijft, meldt u zich aan voor onze diensten en vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienstverlening van Talenthouse zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Uw account/profiel en de daarbij behorende persoonsgegevens zijn vanaf dat moment zichtbaar voor werkgevers.

Informatie die we verzamelen
Tijdens de inschrijving verzamelen we rechtstreeks informatie van u, zoals uw contactgegevens, CV en profielgegevens. De informatie die u ons verstrekt, mogen géén gevoelige gegevens bevatten. Gevoelige gegevens zijn;

- Ras of etnische afkomst
- Politieke opvattingen
- Levensbeschouwelijke of geloofsovertuiging
- Lidmaatschap van een vakbond of politieke partij
- Fysieke of mentale gezondheid of biometrische gegevens
- Verslavingen of seksleven
- Burgservicenummer of nationaal identificatienummer
- Strafrechtelijk verleden
- Seksuele leven en/of geaardheid

Als u ons die informatie verstrekt, stemt u ermee in dat dit op eigen risico is.

 

Hoe we informatie gebruiken
We gebruiken de persoonsgegevens die we over u verzamelen om de door ons aangeboden dienst te leveren, u vindbaar te maken voor onze klanten (potentiële werkgevers - bedrijven) met als uiteindelijke doel dat u een passende bijbaan vindt. Tevens gebruiken we uw informatie mogelijk om contact met u op te nemen over updates over Talenthouse, voor het afnemen van enquêtes, om u te informeren middels een nieuwsbrief of onderhoudgerelateerde communicatie te sturen zoals bijv. belangrijke beveiligingsupdates. Onze klanten, de potentiële werkgevers, krijgen toegang tot en maken gebruik van de informatie die u deponeert in de Talenthouse database, tijdens de inschrijving. U deelt uw persoonsgegevens rondom scholing, werkervaring, stages, interesses, uw CV en overige gegevens welke gevraagd worden voor het vormgeven van uw profiel.

Database
We streven ernaar een veilige omgeving te bieden door de toegang tot onze database te beperken tot rechtmatige gebruikers, maar we kunnen niet garanderen dat ongeautoriseerde derden zich geen toegang verschaffen. We kunnen ook niet reguleren hoe geautoriseerde gebruikers de informatie die u ons geeft, opslaan of overdragen; wij adviseren u dus géén gevoelige informatie (bijzondere persoonsgegevens, zie 'informatie die we verzamelen') te verstrekken.


Hoe we informatie delen
Uw informatie wordt opgeslagen in onze database, waardoor u gevonden kunt worden door werkgevers, en zij in de gelegenheid zijn contact met u op te nemen voor tewerkstellingsdoeleinden. Wij delen uw contactgegevens niet met derden voor commerciële- of directe-marketingdoeleinden. We delen uw informatie met derden die ons helpen bij het leveren van onze diensten. Deze derden mogen uw informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. We kunnen informatie delen wanneer dit wettelijk vereist wordt.

1. We delen uw informatie met onze dienstverleners, d.w.z. derden, die ons helpen door het leveren van diensten. Voorbeelden van diensten zijn: hosten van onze webservers en site-database, analyseren van gegevens, verstrekken van marketingassistentie, verstrekken van tools voor klantenbeheer. Deze bedrijven hebben uitsluitend toegang tot uw persoonlijke informatie wanneer dit nodig is om hun functie uit te voeren maar mogen deze niet gebruiken voor enig ander doel. Wij blijven verantwoordelijk voor alle informatie die op deze manier wordt gedeeld.

2. We maken informatie openbaar als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als we geloven – na afweging van uw privacybelangen en andere factoren – dat dit nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke vereisten of medewerking te verlenen aan een juridische procedure; (b) onze rechten te beschermen; (c) fraude te onderzoeken, misdaad te voorkomen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het algemene publiek te beschermen.

3. We kunnen persoonlijke informatie openbaar maken en overdragen aan een derde bij eventuele overname van Talenthouse, of een dergelijke overname als gevolg van een fusie.


Toegang tot uw persoonlijke informatie

We slaan uw informatie op om uw interactie met Talenthouse en de potentiële werkgevers efficiënter en praktischer te maken. U kunt uw CV of profiel op elk gewenst moment openen, bekijken, bijwerken, wijzigen of verwijderen. Als u denkt dat iemand anders ons uw contactgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op.

Verwijdering gegevens
U hebt als betrokkene rechten en daardoor bent u te allen tijden in de gelegenheid verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen of te verzoeken. Tevens kunt u uw instemming met dit beleid intrekken, neem dan contact met ons op. Als u uw instemming intrekt, worden uw account en profielgegevens van onze website verwijderd. Als u uw account geheel wilt verwijderen, neem dan contact met ons op. Wij sturen u een e-mail om te bevestigen dat uw persoonlijke informatie is verwijderd.

Uw rechten
Door de AVG-wetgeving heeft de betrokkene, de persoon op wie de gegevens betrekking heeft, meer rechten gekregen. Als volgt;

- Recht op informatie
- Recht op inzage
- Recht op rectificatie en aanvulling (correctie)
- Recht op vergetelheid (gegevenswissing)
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
- Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens)
- Recht van bezwaar (verzet)

Hoe we informatie gebruiken
We gebruiken de informatie die we verzamelen, om onze diensten te verlenen, u te beantwoorden, onze website en toekomstige applicaties te beheren en te verbeteren en een positieve gebruikservaring te cultiveren. We gebruiken informatie met uw toestemming, op het moment van inschrijving waarbij u toestemming geeft. We gebruiken de persoonsgegevens in ons legitieme belang, namelijk:

- Om de diensten van Talenthouse te beheren
- Om met u te communiceren als u contact met ons opneemt
- Om werkgevers met u contact op te laten nemen
- Om nieuwsbrieven, enquêtes, win-acties, en/of andere marketingcommunicatie te sturen
- Om de diensten van Talenthouse te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren
- Om de voorwaarden van de diensten van Talenthouse te handhaven en fraude met en misbruik te voorkomen

Door u bij Talenthouse in te schrijven, uw profiel te beheren en toestemming te geven wanneer u de keuze krijgt, heeft u ermee ingestemd dat wij uw informatie op bovenstaande manieren mogen gebruiken.

Bewaartermijn
We bewaren alle informatie die we over u verzamelen in een poging om herhaald gebruik van onze dienst efficiënter, praktischer en relevanter te maken totdat u uw persoonlijke informatie wijzigt of verwijdert, zoals eerder beschreven. We slaan uw informatie op zolang uw account actief is. Jaarlijks vragen we u toestemming voor behoud van uw account, profiel en uw persoonsgegevens. Verlopen accounts worden routinematig verwijderd.

Beveiliging
De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Talenthouse neemt gepaste maatregelen om uw persoonlijke informatie te beveiligen tegen onbedoeld verlies en ongeautoriseerde toegang, gebruikmaking, wijziging of openbaarmaking. Het is echter uw verantwoordelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden.


Talenthouse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij kunnen dit privacy beleid wijzigen als wij ons beleid veranderen of indien nieuwe Wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u, wanneer dit vereist is per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is vermeld) of door middel van een bericht op deze website informeren. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken, zodat u beschikt over de meest recente informatie over onze privacy beleid. Het meest actuele privacy beleid is altijd op onze website te raadplegen.


Contactgegevens
Indien u op enig moment vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met ons:


TALENTHOUSE
info@talenthouse.workStay informed, receive the Talenthouse newsletter?
Talenthouse Tilburg. For study related part-time jobs in the region

privacybeleid
brain drain

Talenthouse Tilburg

As a city with many students, Tilburg is full of talents. Students with valuable know how due to their studies. With its extensive and intelligent matching platform,Talenthouse Tilburg is the connection between students looking for a study-related side gig and companies in Tilburg with part-time job openings.